Acil Çıkış- Yangın Çıkışı-Exit Armatürü


UYARI LEVHALARI / Acil Çıkış- Yangın Çıkışı-Exit Armatürü

  Acil Çıkış Levhalarının yangına ve dumana karşı korunmuş olmaları, genişliklerinin yeterli olması, acil aydınlatmanın olması ve yönlendirme işaretlerinin bulunması önemli özelliklerdir.
                 
Kaçış yolları belirgin olmalı, çıkış erişim noktası boyunca, en yakın çıkış ve çıkış tahliye  noktalarını gösteren işaretlendirme levhaları bulunmalıdır. Kaçış Yolu İşaretleri Yeşil Zemin Üzerine Beyaz Olmalıdır. Renklere yüklenen anlamların standart olması insanların kolay anlaması ve riskleri ayırt etmesi açısından önemlidir. ISO 3864'de acil durum yönlendirmeleri için renkler verilmiştir.
Renklerin güvenlik işaretlemesinde,
Yeşil: Git, korunmuş alan,
Kırmızı: Dur, yangın müdahale cihazları,
Sarı: Tehlikeli maddeler,
Mavi: Genel açıklamalar.
şeklinde kullanılması istenmiştir.

1.Duman içinde yeşil renk daha kolay görülmektedir.
2.Bir yangında yeşil hiç oluşmaz.
3.Yeşil renk dinginliğin, huzurun ve temiz atmosferin rengidir.

                     Kaçış Yolu İşaretleri Anlaşılabilir Olmalıdır. Kaçış yollarında koşan adam, kapı ve kaçış yönünün okla gösterilmesi kabul edilmiştir. Yönlendirme İşaretlerinin Boyutları Uygun Olmalıdır. Yönlendirme Armatürlerinin Lambaları Sürekli Işıklı Olmalıdır. Yönlendirme İşaretleri Kolay Görülebilmelidir. Yönlendirme İşaretleri Dış Alana Ulaşıncaya Kadar Sürekli Olmalıdır